LV
RU
EN
Par mumsKvalitātePakalpojumiIekārtasPartneriKontakti

Kvalitāte
Izdrukāt
        SIA “Dominiks PRO” darbu veikšanas gaitā balstās uz Eiropas Kvalitātes sistēmu organizācijau (EQSO). Firmas politika: " Mēs piedāvājām kvlitatīvos, balstītos uz pasūtītaja valmēm pakalpojumus, lai saglabātu esošos un pievilinat jaunus pasutījumus".
        Mēs apņemamies nepartraukti uzlabot piedavājamos pakalpojumus lai nodrošinātu kvalitāti balstoies uz LR un ES normatīvajiem aktiem.

      Kvalitātes vadība

         Kvalitātes vadības un uzņēmuma labas pārvaldības sistēma SIA "Dominiks PRO"  tikt veidota atbilstoši standartam EQSO 01:2010. Šis standarts paredz vispārīgus noteikumus un nepieciešamo pasākumu kopumu attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas kvalitātes vadības sistēmas pilnvērtīgai funkcionēšanai. Šī standarta ieviešana uzņēmumam sniedz papildu drošību, ka visi tā iekšējie procesi notiks atbilstoši izvirzītajām prasībām, kas nodrošinās uzņēmuma saistību izpildi, kā arī preču un pakalpojumu kvalitāti.
Vides saudzēšana


           Apkārtējo vidi saudzējošas pārvaldības sistēma SIA "Dominiks PRO" veidota atbilstoši standartam EQSO 02:2010. Šis standarts paredz vispārīgus noteikumus un nepieciešamo pasākumu kopumu attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas darbībā, lai pēc iespējas tiktu ierobežota šīs darbības negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi.

Darba aizsardzība

           Darba aizsardzības, darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēma SIA "Dominiks PRO" veidota atbilstoši standartam EQSO 03:2010. Šis standarts paredz vispārīgus noteikumus un nepieciešamo pasākumu kopumu attiecīgā uzņēmuma vai organizācijas darbībā, lai darba vietā un darbu izpildes laikā tiktu pēc iespējas novērsti darba drošības riski, tiktu ievēroti visi nepieciešamie darba aizsardzības noteikumi, kā arī tiktu radīti īpaši labvēlīgi darba apstākļi darbiniekiem, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar paaugstinātu arodslimību saslimšanas risku.Copyright 2008, SIA DOMINIKSR
Server admin: http://www.hostbox.lv